Göran till Heby

Jag kommer gärna till Heby för en hearing om länsbytesfrågan. Det lovade statsminister Göran Persson i Radio Upplands telefonväkteri på eftermiddagen.
Länsbytesivrarna i Heby kommun har tidigare fått nej från demokratiminister Brita Leijon när de velat att hon skulle komma och förklara regeringens ställningstagande att säga nej till ett länsbyte. Men nu lovade alltså Göran Persson att komma istället.