Försämrad service för handikappresor

Handikappresorna för förståndshandikappade har försämrats i Uppsala sen verksamheten las ut på entreprenad. Det hävdar en av kommunens chafförer som menar att kommunens socialförvaltning sparar pengar på både dom handikappades och de kommunalt anställda chafförers bekostnad.
Det är Uppsala kommuns egen transportorganisation Kommuntransporter som tidigare ensam skött transporterna för en stor del av dom förståndshandikappade. Men sen ett par veckor tillbaka så råder en ny ordning efter det att transportverksamheten lagts ut på anbud. Nu är det sex olika transportörer som tillsammans ska sköta verksamheten, varav Kommuntransporter är en. Bl a ingår flera taxiföretag. Och alltihop samordnas nu av Prebus, som är ett dotterbolag till Gamla Uppsalabuss. Chaffören Göran Dahlström säger till Upplandsnytt att tryggheten slagits sönder för många handikappade som är beroende av att det inte är många olika chaufförer som kommer och hämtar dem utan ett fåtal som de känner igen. Och berättar också att hans egen arbetsglädje har slagits i spillror i och med förändringen och att han nu är sjukskriven. Maria Hagbom, trafiksamordnare på socialförvaltningen, säger att en förändring var nödvändig dels för att Kommuntransporter hade en monopolsituation som drev upp kostnaderna dels för att det är fler handikappade nu som ska skjutsas.