Mer skolgympa för Uppsalas barn

Barn och ungdomar i Uppsala kan få mer gymnastik och idrott i skolan framöver. Hur antalet idrottstimmar kan ökas ska nu utredas i kommunen.
Kommunstyrelsen beslöt i går att påbörja en utredning hur man ska kunna få fler idrottstimmar och idrottsdagar i förskolan, på fritids och i skolan. Ett viktigt mål med det här är att få barn som rör sig väldigt lite att röra sig mer.