Stormar befaras till hösten

Östersjöns vatten är nu hela sex grader varmare än normalt, och det kan medföra att höststormarna i år förstärks och blir kraftigare när de når ostkusten.
Men då måste lågtrycken komma från öster och sydost, så att de kan ta upp mycket energi från det varma östersjövattnet. De flesta lågtryck kommer dock från väster eller sydväst, och påverkas därför inte alls lika mycket av Östersjön - och i så fall behöver vi inte befara kraftigare höststormar än vanligt.