Vattensalamander fortsatt hinder för arena

Problemen för den planerade, stora arenan vid Gränby centrum i Uppsala är större än vad som framkommit tidigare.

Hotet mot arenan kommer från att den ovanliga vattensalamandern bor i området där både arenan och ett nytt bostadsområde planeras. Men det räcker alltså inte med att stoppa bostadsbygget - för att kunna bygga arenan, säger den expert som utrett frågan åt kommunen, Jan Malmgren:

- Nej de här bostäderna och området som planeras för arenan är ju olika naturtyper så man kan säga att dom uppfyller olika delar av de här salamandernas krav, så riktigt så enkelt är det ju inte, säger Jan Malmgren.

Upplandsnytt berättade tidigare i veckan om hur Almtunas planer på en stor arena, med plats för 8000 åskådare hotas av att en ovanlig vattensalamander finns i området runt Gränby centrum.

Salamandern är en prioriterad art inom eu och kommunen får inte förstöra för den:

- Hela den naturtyp som salamandern är beroende av för att kunna leva ett helt liv och i flera generationer, säger Jan Malmgren.

Sedan flera år planerar kommunen bostäder i området och nu har arenaplanerna kommit till. Och Stadsbyggnadsdirektören Anders Erixon sa i Upplandsnytt häromdagen att de visserligen inte diskuterat en sådan lösning än, men att om man skulle stoppa bostäderna så skulle det gå att bygga arenan. Men så enkelt är det alltså inte enligt utredaren Jan Malmgren - de två områdena uppfyller olika behov för salamandrarna - dessutom riskera själva bygget, med sprängningar att störa djurens miljö.

Kommunen ser nu tillsammans med Jan Malmgren över vilka lösningar som finns, och ser till exempel om det går att hitta lämplig ersättningsmark åt salamandrarna.

Jan Malmgren tycker att man också bör se över alternativa placeringar av arenan.

kontakta reportern

lisa.helgesson@sr.se