Äldres mat alldeles för varm

Det finns stora brister i hanteringen av mat till de äldre. Enligt en undersökning från Livsmedelsverket så håller bara hälften av den kalla maten rätt temperatur. När det gäller varm mat så får bara vart tredje prov godkänt.

Många äldre får i dag sin mat från storkök. Under transporten därifrån är det viktigt att maten håller rätt temperatur, annars kan farliga bakterier frodas och därmed riskera människors liv och hälsa.