Tjejer kan få lära sig självförsvar i skolan

Gymnasieelever i Uppsala kan nästa höst få gå en kurs i feministiskt självförsvar. Det beslutade Nämnden för frivillig utbildning idag.
Kursen ska bland annat stärka elevens självkänsla och självförtroende för att man ska kunna undvika konflikter, både när det gäller moddning och sexuella trakasserier. Men innan nämnden fattade beslutet om kursen diskuterades bland annat varför det ska kallas feministiskt när det borde vara öppet för både killar och tjejer att gå en kurs för att bygga upp en trygghet och en självkänsla. Kursen skulle vara som ett av många tillval i skolan - och enligt Larus Jonsson, nämndens socialdemokratiske ordförande kan man ändå inte diskriminera killarna - de ska också få söka sig till kursen som det ser ut idag. En kurs som alltså ska syfta till att bygga upp elevens självförtroende och självkänsla. Men trots det så ställde sig moderaterna som enda parti mot förslaget.