Cigaretter och narkotika smugglas in i Sverige

Tullen i Mälardalen har gjort rekordmånga beslag av smuggelvaror i sommar. Under första halvåret i år gjorde tullen 65 procent fler beslag än under samma period förra året.
Det som främst tas i beslag är cigarretter, Rohypnol och amfetamin som kommer in till Mälardalsområdet från Baltikum via bland annat Arlanda och Kapellskär. Hittills i år har tullen i Märlardalen gjort beslag för 130 miljoner kronor, om man räknar med vad varorna skulle ha kostat samhället i form av till exempel vård, fängelse och uteblivna skatter. Beslagen har ökat i hela Sverige, men bara med 20 procent, mot 65 procent i Mälardalsområdet. Jonas Larsson, som är sektionshef vid gränskontrollen på Tullverket i Mälardalen, ser de ökade beslagen som ett resultat av att man nu har mer personal ute. - Samtidigt är det väl en kombination av att det säkert kommer in mer nu också. På Arlanda har beslagen också ökat dramatiskt det senaste halvåret jämfört med samma period i fjol. När det gäller narkotika är det en ökning med 70 procent och dopningsbeslagen har fördubblats.