5 000 gamla väntar på plats

Många äldre människor i Sverige får ingen plats i särskilt boende, trots att de har svårt att klara sig själva i det egna hemmet.
Socialstyrelsen räknar med att ungefär 5 000 äldre i Sverige skulle behöva komma till ett särskilt boende, men antingen har fått avlsag eller står i kö. Till nästa år planerar Uppsla kommun att minska platserna i särskilt boende, medan till exempel Stockholm bygger ut.