Rattonyktra ska få hjälp snabbt

Alla som åker fast för rattfylla i Uppsala län ska nästa år erbjudas hjälp direkt efter omhändertagandet. Det här gäller både dem som kört påverkade av alkohol eller narkotika.

- Man ska upptäcka dem i tid. Sedan ska man kunna erbjuda motiverande samtal och information. Då behövs ofta mindre insatser och man kan stoppa ett problem i tid, säger Anna Möller, drogsamordnare i länet.

Metoden är enkel och har prövats på andra håll i landet. När någon åker fast för att att ha kört påvkerkad ska polisen kunna slussa en vidare på en gång. Den som vill ska få en samtalskontakt med en socialsekreterare eller inom beroendepsykiatrin.

Erfarenheter visar att man är som mest motiverad att ta i itu med sina problem direkt efter att man har åkt fast. I Uppsala län har nästa alla kommuner sagt ja till att vara med i projektet, det är bara Håbo som avvaktar. Redan i februari ska man vara i gång och meningen är att det här både ska minska olyckorna i trafiken och få fler att bli medvetna om sitt missbruk.

- Man får tänka på vilka otroliga kostnader det handlar om och hur mycket förebyggande insatser, eller skola och fritidsverksamhet man skulle kunna satsa på genom att bara förebygga den här problematiken, säger Anna Möller.

Kontakta reportern
cecilia.ohlen@sr.se