Låga krav på studenter

Två av tre studenter tycker att kraven på universitet och högskolor är för låga. Bara 32 procent av de heltidsstuderande lägger mer än 30 timmar i veckan på sina studier.
Minst ambitiösa är eleverna på samhälls- och juridiklinjerna. Undersökningen, som heter Studentspegeln, är gjord av Högskoleverket efter amerikansk modell. Högskoleverkets chef universitetskansler Sigbritt Franke och utredaren Gunilla Jacobsson presenterar resultatet på Dagens Nyheters debattsida. De konstaterar att studenterna sällan ställer frågor och lärarna ger dem inte heller stöd utöver den direkta kunskapsförmedlingen. Undantagen är Idrottshögskolan och Karolinska Institutet.