Rehabiliteringssatsning i Enköping

I dag invigs Westerlunds Rehab på Enköpings lasarett, som ett led i ett nytt rehabiliteringsprojekt för äldre.
Landstinget i Uppsala län och Enköpings kommun samarbetar kring projektet, där man under tre år ska försöka nå målet att effektivare kunna hjälpa äldre. Syftet är att fler äldre ska kunna få del av en längre och sammanhängande rehabilitering.