Tierp får hård kritik

Länsstyrelsen riktar hård kritik mot Tierps kommun för hanteringen av två tonårsflickor som under flera år periodvis varit familjehemsplacerade i Norrland.

Bland annat avslutade kommunen flickornas behandling utan att först göra en utredning om vårdbehoven vilket Länsstyresen anser vara en grov brist.

Kommunen kritiseras även för bristande information till föräldrarna. Det skriver Upsala Nya tidning.