Privata skulder stoppar Uppsalagymnasium

Uppsalabolaget Betula Doctrina, som driver friskolegymnasium vid Ekeby bruk, hindras nu av Skolverket från att utöka sin verksamhet i Uppsala. Anledningen är att en av delägarna i bolaget har stora privata skulder.

Bolaget får inte heller starta 14 nya gymnasiefriskolor i andra städer i Sverige. Katarina Bolander-Apazidis är handläggare på Skolverket säger att det avslagna bidraget beror på att en av delägarna, Peder Björk, rektorn på skolan, har privata skulder och anmärkningar hos Kronofogden.

Doctrinagymnasiet vid Ekeby Bruk, som drivs av bolaget Betula Doctrina, startade i höstas och har bland annat el-, bygg-, och hantverksinriktningar. Under 2007 vill bolaget starta 14 gymnasiefriskolor till med liknande inriktningar runt om i landet, bland annat i Västerås, Sundsvall och Umeå. Dessutom vill man utöka verksamheten på Doctrinagymnasiet i Uppsala.

Men Skolverket, som är den myndighet som beslutar om man har rätt till bidrag och om man har rätt till att sätta betyg på sina elever, säger nu nej. Och den största anledningen är att Peder Björk, som är rektor på gymnasiet i Uppsala och delägare i bolaget, har privata skulder hos Kronofogden på nära 200 000 kronor. Dessutom har han en hel del betalningsanmärkningar som ligger sedan flera år tillbaka.

Utan ett bifall från Skolverket kan inte Betula Doctrina starta de många skolor man planerat för runt om i landet. Peder Björk vill inte ställa upp på en bandad intervju men han säger till Upplandsnytt att han tycker det är märkligt att Skolverket tittar på en privatpersons ekonomi istället för själva bolagets. Men på Skolverket säger man istället att man har bedömt att delägarens privata ekonomi i det här fallet skulle kunna få konsekvenser för handelsbolgets verksamhet. Koppligen mellan ett Hadelsbolag och delägarna är ganska så stor menar Skolverket.

Peder Björk säger till Upplandsnytt att han nu kommer att vidta åtgärder för att förändra ägarstrukturen i bolaget så att Skolverket till slut blir nöjda. Han har också bestämt sig för att överklaga verkets beslut. Om det blir avslag igen så kan inte de nya skolorna öppnas nu till hösten, och skolan som redan finns i Uppsala kommer inte att kunna utöka sin verksamhet.