Nytt Attendokontrakt kan strida mot lagen

Uppsala kommuns äldrenämnds beslut igår om att ge vårdbolaget Attendo Care nytt kontrakt kan strida mot lagen. Nämndens agerande har nu anmälts till Kommunrevisionen av miljöpartisten Johan Lundqvist.

- Det är tråkigt att man väljer att bortse från både lagar och egna policybeslut i fullmäktige, säger Johan Lundqvist (mp).

I det första avtalet med Attendo Care på vårdboendet Rondellen stod det att kommunen kunde förlänga avtalet med vårdbolaget en gång. Detta gjordes av kommunen när kontraktet gick ut i september förra året och Attendo Care fick fortsatt förtroende fram till sista januari i år.

Igår, när äldrenämnden skulle besluta att ge Attendo Care nytt kontrakt på Rondellen, fanns inte den möjligheten kvar att förlänga med vårdbolaget. Då valde man istället att göra en så kallad direktupphandling, vilket är ungefär samma sak, alltså att ge Attendo Care nytt kontrakt utan att offentligt behöva upphandla det hela offentligt.

Men enligt kommunens egna regler så kan man bara göra en sådan direktupphandling om det gäller små belopp, och det gör det inte i det här fallet, menar miljöpartiets Johan Lundqvist, ersättare i Äldrenämnden, som nu anmält detta till Kommunrevisionen för granskning.

Kristdemokraten Gustav von Essen är ordförande i nämnden.

- Frågan har ju prövats av både professionella upphandlare i kommunen och också av juristerna i kommunledningskontoret. Det finns inga farhågor om att detta är felaktigt gjort på något sätt, säger Gustav von Essen (kd).

Kontakta reportern
Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se