Så präglar Linnéjubileet 2007

Idag presenterades hela jubileumsprogrammet för linnéjubileet på Sagaliden på Skansen. På plats var så klart Uppsala läns landshövding Anders Björck, ordförande för Linné 2007.

- Syftet är ju att en stor svensk uppmärksammas, att vi kommer ihåg vad han gjorde men naturligtvis också använda det här jubileet som ett avstamp inför framtiden, säger Anders Björck.

Med mer än 300 Linnéprojekt i landets alla landskap och regioner, firande i mer än femton länder jorden över och besök av kejsare och kungligheter, kommer 300-årsfirandet av födelsen av en av världens mest kända vetenskapsmän, Carl von Linné, att prägla år 2007.

Kanske kommer firandet att bli mest intensivt här i Uppland, där Linné studerade och verkade under flera år av sitt liv. Det kommande året kommer att i Uppland präglas av en aldrig sinande ström av evenemang som alla kretsar kring Linné.

Det är vandringar, föreläsningar, konserter, marknader, temavisningar och konstutställningar för att bara nämna några. Och dessa evenemang kommer inte enbart att ske på givna platser som i Linnéträdgården, Linnes Hammarby eller i Botaniska trädgården utan även på bibliotek, i skolor och på museum.

- Linné tillhör hela mänskligheten. Att få kejsaren och kejsarinnan av Japan att komma till Linnéjubileet i maj är naturligtvis ett fantastiskt bevis på detta, säger Anders Björck.

Kontakta reportern
Sofia Kottorp
sofia.kottorp@sr.se