Kritik mot länspolismästaren

Länspolismästare Göran Lindberg får nu ny kritik från de fackliga organisationerna inom polisen. När en tjänst tillsattes nyligen berättade han inte att den person som anställdes var hans sambos dotter.
- Vi är lite fundersamma över varför Göran inte från början gick ut och informerade att så här är det, säger Gunnar Elrud, ordförande i polisföreningen i Uppsala län. I våras utlystes den nya tjänsten som informatör vid polisen. Personen som anställdes skulle främst sköta informationen från bland annat Göran Lindberg och inom organisationen. Ett sextiotal personer sökte tjänsten. De som skötte anställningsintervjuerna valde den person som de ansåg vara mest lämpad och valet av henne är inte något de fackliga organisationerna opponerar sig mot. Däremot är de kritiska till att Göran Lindberg inte avslöjade att hon var dotter till hans sambo trots att han satt med vid rekryteringen. Göran Lindberg däremot tycker inte att jävssituationen är så självklar, han menar att de två inte haft den kontakten som gjort att det kunnat bli en jävssituation. - För mig så är den här personen som vilken annan person som helst. Hon är trettio år och har flyttat från sina föräldrar långt innan jag kom in i bilden. För mig så var det inte naturligt att det här var någon jävssituation, säger han. Göran Lindberg har förklarat sitt agerande för personalen, och säger själv att han nu insett att det inte var så bra gjort. Det här är inte första gången länspolismästaren får kritik från fack eller från de anställda. För bara några månader sen presenterades en arbetsmiljöenkät som visade att över 70 procent av de 300 poliser som svarat hade litet eller inget förtroende för länspolismästaren. Efter den nya kritiken från facket ändrade Göran Lindberg i organisationen och hans sambos dotter kom då inte att jobba direkt under honom.