Fel vid kejsarsnitt anmäls till Socialstyrelsen

En händelse vid Akademiska sjukhuset, där en kvinna efter ett misslyckat kejsarsnitt fick allvarliga skador på bland annat tjocktarmen, anmäls nu av sjukhuset enligt Lex Maria.

Som vi rapporterat tidigare i Upplandsnytt fick kvinnan efter kejsarsnittet genomgå en lång sjukhusvistelse med flera olika komplikationer och har inte kunnat amma sitt nyfödda barn då hon tvingas medicinera med tunga läkemedel.

Händelsen har tidigare anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.