Elsie Engström JO-anmäler Lindberg

Moderaten Elsie Engström vill nu att JO, justitieombudsmannen, kontrollerar om länspolismästare Göran Lindberg gjorde fel när han lät bli att berätta att en nyanställd person var hans sambos dotter.
Trots att Lindberg själv satt med under anställningsintervjun berättade han aldrig om sin anknytning till kvinnan som anställdes. Elise Engström, som är suppleant i polisstyrelsen, tycker att händelsen ska utredas ordenligt. - Jag tycker att det har varit så mycket konstigheter som har skett i polishuset och jag tycker att alla anställda behöver ha lugn och arbetsro. Lindberg själv ansåg att någon jävssituation inte kunde uppstå eftersom han inte haft någon kontakt med kvinnnan. Hon hade redan flyttat hemifrån när han kom in i bilden. Efter kritik från facken ändrade Lindberg kvinnans anställning och förklarade sig för personalen. Elisie Engströn vill ändå att saken ska utredas. Och hon förnekar att det kan vara ett sätt att skaffa sig röster inför valet. - Jag tror inte att det är så angeläget för min del. Jag är ju suppleant i polisstyrelsen och vansinnigt intresserad av politiskt arbete. Men jag är ingen person av betydelse.