Ingen vill ha flygbränslet

Stockholm vill inte ha tankbilstransporter med flygbränsle genom stan. I går skrevs ett avtal om att en stor del av transporterna ska upphöra. Istället kan bränslet komma att köras på järnväg genom Uppland, men det är många kritiska till.
Uppsala, Tierp och Älvkarleby kommun har tidigare krävt att transporterna ska tillståndsprövas. Åsa Domeij, miljöpartistisk ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala, säger betstämt nej till att flygbränslet ska gå på järnväg genom länet. Även om det generellt sett är bättre att transportera på järnväg. - Men det är inte lämpligt att så stora mängder går rakt igenom Uppsala. Vi har ju också väldigt känsliga vattentäkter. Då hela stan får sitt vatten från Uppsalaåsen vore det en katastrof om det hände en olycka i området, menar Åsa Domeij. Det handlar om upp emot en miljon ton bränsle per år som ska gå över flera vattentäkter och rakt igenom Tierp och Uppsala. Det är vad Banverket och Green Cargo planerar för. I vanliga fall krävs inga särskilda tillstånd för transport av kemikalier och bränsle. Men nu har Älvkarleby, Tierp och Uppsala kommun utnyttjat sin rätt att kräva en tillståndsprövning. Efter flera turer med olika överklaganden kommer Länsstyrelsen i Uppsala nu i oktober ta ställning till om det finns skäl att pröva transporterna enligt miljöbalken. I så fall måste en miljökonsekvensbeskrivning fram. Men även andra alternativ, som en pipeline mellan Hargshamn och Arlanda, måste då utredas. Frågan är alltså långt ifrån avgjord, och oavsett vilket beslut länsstyrelsen kommer fram till i oktober, kan man nog räkna med fler överklaganden. Dessutom har inte de planerade anläggningarna i Gävle och Märsta miljöprövats än. Oppositionskommunalrådet i Sigtuna kommun, socialdemokraten Anders Johansson, är också kritisk till hur Stockholmspolitikerna nu har slutit avtal som bygger på att en flygbränsledepå byggs i Märsta. Sigtuna kommun har inte beslutat om att vare sig godkänna en bränsledepå eller sälja den mark som är aktuell för depån.