Femton varslas på Swedia Networks i Uppsala

Teliadelägda Swedia Networks varslar om uppsägning av cirka 400 personer i Sverige. Av dessa ligger 15 varsel i Uppsala, där företaget i nuläget har 55 anställda.
En av orsakerna till varslen är att investeringar i det nya så kallade 3G-nätet för mobiltelefoni skjutits på framtiden. Företaget har nu inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna, och inom ett par veckor bör det vara klart hur personalminskningen ska genomföras.