Satsning på ung kultur i Uppsala län

Trots att det inte blir något nationellt ungkulturår 2007 efter att projektet skrotats av den borgerliga regeringen kommer man inom landstinget i Uppsala län göra specialsatsningar på ung kultur i år.

Bland annat kommer det att satsas på ett projekt som har arbetsnamnet ”tjejigt och killigt”, där hundra barn och ungdomar mellan sex och arton år i Uppsala län kommer att få berätta i bilder hur de ser på sig själva när det gäller kön och jämställdhet. Ungkulturen kommer alltså gynnas i år trots att det nationella projektet Ung kultur 07 inte längre existerar.