Tierpsbor mår sämst

I Uppsala län är det tierpsborna som mår allra sämst med högst sjukfrånvaro. -Skulle vi som arbetsgivare vara på hugget skulle inte sjukskrivningarna öka i den takten som det har gjort, säger Mainy Holmgren på Försäkringskassan.
De senaste två åren har antalet långtidssjukskrivna i Tierp bara ökat, som i resten av hela landet. Men i Tierp är antalet sjukskrivna högre än i resten av landet, och allra högst i länet. Enligt en senaste mätning är 11,9 av 1000 personer i Tierp långtidssjukskrivna medan länssnittet var på 10,3 personer på 1000. -Det är alarmerande, det leder dels till en massa personliga bekymmer för de som är sjuka, dels till problem för arbetsgivare som måste anställa vikarier och det innebär naturligtvis en kostnad, säger Bengt-Olov Eriksson är socialdemokratiskt kommunalråd i Tierp. Bengt-Olov Eriksson hoppas nu på ett nytt projekt som bland annat innebär en nytillsatt tjänst som ska stödja chefer och arbetsledare, som ska effektivisera arbetet med rehabilitering av långtidssjukskrivna och som bör undersöka intesset för bildandet av en arbetargivarring i Tierp. Andra politiska partier har andra förslag på att minska sjukfrånvaron - arbetstidsförkortning, snabbare rehabilitering och ändrade attityder. -Ett exempel som man kan ta är att gå in och titta på tidig rehabilitering, säger Katarina Deremar, centern.