Alkohol ökar risken för grå starr

Hög alkoholkonsumtion ger hög risk för att drabbas av ögonsjukdomen grå starr. Det visar en studie bland 35 000 kvinnor i åldern 49 till 83 år i Uppsala och Västmanlands län.

Redan måttliga mängder alkohol ökar risken för att ögonlinsen ska grumlas så mycket att en konstgjord lins måste opereras in, skriver Upsala Nya Tidning. Bland kvinnor som drack alkohol var grå starr 11 procent vanligare än bland kvinnor som aldrig druckit alkohol.