Hundar skrämmer svampplockare

Fler människor skulle plocka svamp om de kände sig tryggare i skogen. Det här visar en ny undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.
Ungefär 60 procent av svenskarna plockar svamp varje år. Svampplockningen har inte förrändrats så mycket sedan 70 - talet. Däremot har vi blivit sämre på att plocka bär. Det är ungefär lika många som ger sig ut i skogen med bärkorgen, men vi plockar inte samma mängder som förr. Det här visar en undersökning av två forskare vid institutionen för skogens produkter och marknader på SLU i Uppsala. Anders Lindhagen tror att förändringen i bär- och svampplockande hänger samman med våra matvanor överrhuvudtaget. - Svampen och bären ska ju tas omhand när man kommer hem. Och en stor del av minskningen i bärplockningen tror jag har att göra med att vi lagar mindre och mindre mat från naturliga ingredienser. Det finns ingen anledning att plocka bär om man ändå inte kokar sylt. I undersökningen kommer det också fram att många människor känner sig rädda för att gå ut i skogen. - Det man mest är rädd för är andra människor och andra människors hundar. Det är det som avskräcker från att gå ut i skogen.