Uppsalapolisen flitig med hemlig kamera

Uppsalapolisen var den polismyndighet som var flitigast i landet på att använda hemlig kameraövervakning förra året. Det visar siffror från Rikskriminalpolisen.
- Vi har haft ett stort antal grova brott och vi har utnyttjat möjligheten med kameraövervakning i flera fall, säger Erik Lagerholm som är chef för Uppsalapolisens kriminalavdelning. Polisens hemliga telefonavlyssning ökade med hela 25% i Sverige förra året. Den hemliga användningen av kameraövervakning låg däremot konstant. Men i Uppsala användes denna spaningsmetod flitigt. Sju gånger fick polisen tillstånd att använda hemlig kameraövervakning vilket placerar Uppsala i topp i landet. På andra plats finns Kalmar och Östergötland där polisen använde detta tre gånger. Att det blivit vanligare med just hemlig kameraövervakning de senaste åren tror Kenneth Ågren, som arbetar på brotts- och spaningsroteln, beror på att tekniken har blivit bättre och enklare. En annan förklaring är en förändring av lagstiftningen. - Lagen om hemlig kameraövervakning kom 1995. Innan dess var detta inte reglerat i lagen och då kunde vi inte utnyttja metoden, säger han. För att få använda hemlig kameraövervakning krävs tillstånd från tingsrätten. Dels måste den som kameran används mot vara skäligen misstänkt, övervakningen ska vara av synnerlig vikt för utredningen och dessutom ska brottet ha ett straffvärde av minst två år. Tingsrätten reglerar i varje enskilt fall hur kameran får vara riktad och vad kameran får ta upp i bild, något som enligt Erik Lagerholm minskar risken för att den personliga integriteten kränks. - Enligt lagen får kameraövervakning endast ske på en plats där den misstänkte kan komma att uppehålla sig. Det kan till exempel röra sig om bostaden och risken för att någon utomstående filmas är så gott som obefintlig, säger Erik Lagerholm.