Landstinget tackade nej till att få bort vårdkö

Patienter som vill få halsmandlarna borttagna får vänta 2 år på operation vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu riktar chefen för öron-näsa-hals-kliniken skarp kritik mot landstinget för att man tackat nej till ett förslag som skulle få bort köerna.
Det var i början av förra året som personalen vid öron-näsa-hals-kliniken erbjöd sig att på fritiden operera personer som hade problem med halsmandlarna. Personalen var beredd att ställa upp och operera under 40 lördagar, 4-5 personer per gång för att på så sätt få bort operationskön. För landstinget skulle den lösningen inte innebära några extra kostnader för landstinget, enligt klinikchefen Mats Holmström. Landstinget tackade nej till erbjudandet, eftersom man redan tecknat avtal med två privatläkare som skulle utföra halsoperationerna. Men idag, 1,5 år senare har det visat sig att de privata läkarna som skulle minska köerna inte kommit igång, eftersom de inte lyckats hitta lokaler att operera i. Erbjudandet från öron-näsa-hals kliniken gavs ytterligare en gång så sent som i våras ändå nappade inte landstinget. Klinikchefen Mats Holmström är kritisk: -Under de här 1,5 åren som man har missat vårt erbjudande har man också missat omkring 300 operationer, vilket egentligen betyder att vi hade opererat bort hela vår kö av patienter som väntar för halsmandeloperation. Det tycker jag är upprörande. Mer om operationsköerna kan du höra i Radio Upplands direktsända landstingsdebatt efter klockan 17.