Få upplänningar sanerar sina radonhus

Trots att omkring 20 000 hus och villor i Uppsala län har för höga radonhalter är det få som väljer att sanera sina hem. Under förra året kontrollerade 3 400 upplänningar om de hade radon hemma, men bara knappt hundra sökte bidrag för att åtgärda för höga halter.

- Folk har svårt att ta till sig problemet, eftersom radon inte går att se, lukta eller känna, säger Tomas Östlund som har hand om radonbidragen på länsstyrelsen.

- Radon är ett radioaktivt ämne, man andas in små metallatomer som fäster sig vid lungorna. Man kan drabbas av lungcancer, 500 dödsfall per år i Sverige är förknippat till radon, säger Tomas Östlund.

De som Upplandsnytt talat med som fått för höga radonvärden men som inte gjort något åt det, har varit tveksamma till att prata. Men en kvinna vars hus har höga radonvärden berättar att hon tänkte vädra mer än tidigare.

För en del ställer själva husets konstruktion till det. Familjen Sundberg i Bälinge fick skyhöga mätvärden, 4000 becquerel per kubikmeter, riktvärdet ligger på 200 becquerel. Det visade sig att friskluften som värms upp i marken under husets bottenplatta innan den kommer in i villan fick med sig markradon. Och nu har Dahn Sundberg fått bygga om husets ventilation.

- Det som tidigare var friskluft som numera är radonbemängd, dras nu direkt ut ur huset och vi har gjort ett nytt friskluftsintag, säger Dahn Sundberg. 

Normalt är lerjord ett bra skydd mot markradon - men det finns grusfyllda sprickbildningar även här som släpper ut radon. Och mätresultatet på flera tusen becquerel gav många tankar, berättar Kristina Sundberg:

- Vi måste göra något åt det, vad har hänt med vår familj under 30 år när vi utsatts för de här värdena, frågar sig Kristina Sundberg.

 

Kontakta reportern
anncharlotte.carlsson@sr.se