Läxhjälpen i Gottsunda fungerar

I stadsdelen Gottsunda i Uppsala pågår ett projekt för att hjälpa till med läxläsning och det har fallit väl ut tycker kommunen.

Det är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala Universitet och studentkåren som gått ut på att studenter från universitet hjälpt Gottsundaelever med läxläsning.

Under hösten har mellan 30 och 50 elever fått hjälp en gång i veckan med sina läxor, säger Mohamad Hassan som är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Läxläsningen är en del av projektet Esmeralda som ska ge barn och ungdomar i Gottsundaområdet bättre möjligheter att kunna läsa vidare på universitetet.