Fler lämnar in gamla mediciner

Under 2006 samlade Apoteket in så mycket som 27,8 ton överblivna läkemedel i Uppsala län. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2005, då samlade man in 25,1 ton.

Den ökade mängden insamlade mediciner minskar miljöbelastningen.

Enligt Apoteket beror ökningen delvis på en omfattande informationskampanj från Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen och Svenskt Vatten.