Arbetslös politiker hotas av indraget bidrag

En arbetsförmedlare i Tierp krävde att en arbetslös politiker i Skutskär skulle strunta i ett sammanträde och istället komma på en arbetsintervju.

Kravet om att komma på en arbetsintervju kom med kort varsel, och när mannen informerade arbetsförmedlaren om att han som ledamot i socialnämnden var kallad till sammanträde vid samma tid, så hotade hon med indraget bidrag om han inte lydde hennes uppmaning.

Detta hävdar mannen i en JO-anmälan, och JO har nu beslutat utreda fallet närmare.