Nya jobb och företag ska skapas i Uppland

Regeringen vill stärka östra Mellansveriges konkurrenskraft. I regionen räknas Uppsala län och fyra andra län in.

Igår lämnade regeringen in ett förslag till EU- kommissionen om hur det skall göras. Målet är att skapa två tusen nya företag och fyra tusen nya arbetstillfällen. Med förslaget vill man även se att kollektivtrafiken samordnas bättre mellan länen.

Den europeiska utvecklingsfonden bidrar med 730 miljoner kronor till det föreslagna programmet.