Skolverket utreder Manar al Houda

Skolverket utreder återigen den muslimska friskolan Manar al Houda i Uppsala. Sedan en inspektion i slutet av november har myndigheten väntat på en ekonomisk redovisning från skolan men efter två månader får friskolan nu bara en vecka till på sig.

Hör inte skolan av sig senast den 29 januari så fattar Skolverket beslut om skolans framtid i allafall. Friskolan Manar al Houda kan då få ett föreläggande och förlora sin rätt till bidrag.

Skolverket misstänker att skolans ekonomi är instabil då de förlorat många elever. Enligt Manar al houda beror fördröjningen på att deras revisor är svårt sjuk.