Ombyggd reaktor startar igen

Kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 får startas på nytt igen efter en stor ombyggnad. Det har Statens Kärnkraftsinspektion beslutat.

Oskarshamn 1 stoppades i augusti, när man upptäckte att den hade samma strömomformare som reaktorn Forsmark 1.

Reaktor 1 på Forsmark snabbstoppades i somras efter ett allvarligt tillbud.