Rökutveckling från Holmens bruk

Ett brandlarm från Holmens pappersbruk i Hallstavik för någon timme sedan orsakade en stor utryckning från flera brandstationer.

Det visade sig vara en begränsad rökutveckling i en maskin, som snabbt kunde åtgärdas utan risk för någon eldsvåda.