Skolverket kritisk Uppsalas fritids

Fritidsverksamheten i Uppsala får kritik av Skolverket. Uppsala är nämligen en av de kommuner i landet som har störst barngrupper.

På varje årsarbetare går det 27,5 barn, riksgenomsnittet är 21 barn. Skolverket menar att förbättringar bör ske inom skolbarnomsorgen.

Grundskolechefen i kommunen, Per Pettersson, säger till Upsala Nya Tidning att Skolverket har rätt, men att kvaliteten ändå är god på många håll.