Ännu en juriststudent får skadestånd

Uppsala universitet tvingas nu betala ännu mer i skadestånd efter sitt försök med särbehandling av studenter med utländsk bakgrund.

Som vi berättat förut i Upplandsnytt så fick två kvinnliga sökande 75 000 kronor vardera i skadestånd efter att de inte kommit in, trots att de hade bättre betyg än studenter som hade kvoterats in.

Nu har Justitiekanslern, JK, beslutat att även en manlig sökande ska få samma skadestånd. Även han hade kommit in om inte platserna hade varit reserverade.