Gasexplosion på reningsverket

En stor gasexplosion inträffade på reningsverket i Uppsala i går kväll.

Det var i anläggningens driftkontor i korsningen Sågargatan/Stallängsgatan som en explosion inträffade strax före klockan sju i går kväll.

Ingen personal fanns kvar på anläggningen och det finns inga vittnen, men explosionen måste ha varit mycket kraftig. En innervägg har flyttats och i en del av ytterväggen har det blivit ett stort hål.

Ledningar har smält och annan teknisk utrustning är förstörd. Bland annat har manöverutrustningen som styr biogasanläggningen förstörts vilket gör att det inte kan levereras någon biogas till Uppsalas biogasbussar.

Eftersom ingen personal var kvar skadades ingen. Man vet inte vad som har orsakat explosionen men man misstänker att det uppstått en läcka någonstans.

Brandförsvaret, polisen och kommunen utreder explosionen för att se vad som orsakade den och för att se vad som måste göras för att få igång produktionen av biogas igen.

Chefen för VA- och avfallskontoret Tommy Högström säger till Upplandsnytt att de nu under förmiddagen har ett möte för att gå igenom vad som har hänt och vilka möjligheter det finns att få fram biogas till bussarna. Eventuellt kan det bli aktuellt att köra hit biogas från någon annan kommun.

Ulrika Hüllert
ulrika.hyllert@sr.se