Statliga pengar för minskade sjukskrivningar

Landstinget kommer få 28 miljoner kronor av staten för att de har minskat antalet sjukskrivningsdagar i länet. Det är landstinget och Försäkringskassan som tillsammans arbetat med att fler ska komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Landstingen i Sverige kom 2005 överens med staten om att de skulle försöka minska antalet sjukskrivningsdagar. Staten avstatte en miljard som de skulle dela ut beroende på hur väl landstingen lyckades.

Uppsala läns landsting finns bland de tio landsting som lyckats bäst med att få ner sjukskrivningarna. Det man gjort i vårt län är att se till att läkare inte sjukskriver patienter på rutin utan att de istället reflekterar mer över vad varje sjukskrivningsperiod innebär. Målet har varit att få ut fler snabbare på arbetsmarknaden igen. Antalet sjukpenningdagar har sjunkit med 9,2 procent mellan 2005 och 2006.