Fem år sen Fadime mördades

Det är i dag exakt fem år sen Fadime Sahindal mördades av sin pappa i Uppsala.

På många håll i landet, bland annat här i Uppsala, kommer minnet av henne därför att högtidlighållas i dag. Mordet på henne ledde till att det så kallade hedersrelaterade våldet började uppmärksammas i Sverige.

Det kommer bland annat att ske en samling vid Fadimes grav på Uppsala gamla kyrkogård i dag. Där kommer det att tändas ljus och blomkransar kommer att läggas på hennes grav.