Ordningsvakter utsätts mer för våld

Det har blivit allt tuffare att arbeta som ordningsvakt i Uppsala. De senaste tjugo åren har anmälningarna om våld mot ordningsvakter fördubblats.

Anmälningarna om hot mot tjänsteman har tredubblats. Det är framförallt i köer utanför krogar som det uppstår situationer där våld eller hot förekommer, skriver Upsala Nya Tidning.