Risk för avloppsslam i Fyrisån

I höstas var stora utsläpp i Fyrisån nära efter att flera fel i Uppsalas reningsverk inträffade på samma gång och inte upptäcktes snabbt nog. Det framgår i en intern rapport som Upplandsnytt tagit del av. Nu ska ny övervakningsutrustning och larm sättas in på reningsverket.

- Här sitter den pump som pumpar returslam och som gick sönder i september.

Hans Holmström från VA- och avfallskontoret klappar på en pump som sticker upp ur betongen på den mossbeklädda gamla bassängen vid reningsverket. Det var den som inledde problemen i höstas. När reservpumpen skulle sättas in gick flera saker fel på en gång, något som ledde till att slambehandlingssystemet blev överbelastat och slam började gå runt i reningsverket, och det höll på att gå illa på allvar. I en intern rapport som Uplandsnytt sett så står så här:

”Att denna driftstörning inte ledde till okontrollerade utsläpp till Fyrisån får tillskrivas en hel del tur med vädret...”

En del andra faktorer spelade också in, som att personalen ändå upptäckte vad som var problemet innan det var alldeles för sent.

Nu ska övervakningssystem med larm sättas in, och en planerad utbyggnad på slambehandlingssidan gör också att det ska finnas en extra linje som kan tas i drift vid nödlägen, så att något liknande inte ska hända igen.


Kontakta reportern:
lisa.helgesson@sr.se