Dödade i trafiken minskar

Antalet döda i trafiken minskar. Under förra året omkom 11 personer i Uppsala län, det är en ordentlig minskning jämfört med 2005 då 19 personer omkom.

Antalet svårt skadade har däremot ökat, från 196 till 245, uppger Vägverket.

Claes Litsner på NTF i Uppsala län konstaterar att arbetet för en säkrare trafik ser ut att ge resultat men samtidigt så tror han att slumpen spelar en viss roll eftersom talen är så pass små.