Miljardsatsning på äldre

Nu satsar regeringen på de äldre. Kommuner och landsting får 1,4 miljarder kronor 2007 för att förbättra för de äldre. Det ska bli lättare att få hem en doktor och hembesöken ska bli fler. Dessutom utlovas bättre mat och roligare måltider.

Dessutom ska det införas nya nationella mått där kvaliteten på äldreomsorgen ska redovisas och jämföras i hela landet. Idag presenterade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) satsningen på en presskonferens.