Oklart när biogasanläggning fungerar igen

Det är oklart hur lång tid det kommer att ta innan biogasanläggningen i Uppsala fungerar igen.

Efter fredagens kraftiga explosion har man nu kommit igång med återuppbyggnaden, och leveranserna till Uppsalas biogasbussar tryggas nu av biogas från Finland, men hur lång tid det tar innan anläggningen i Uppsala fungerar igen är alltså oklart.
- Idag vet vi inte. Utredningen måste få ta sin tid så att vi kan utreda det här fullt ut, säger Magnus Kjellman som är avfallschef vid Kungsängsverket.

Den här veckan är säkrad med gas från Finland, men hur ser det ut framöver?
- Vi ser inget hinder för fortsatt försörjning.

Hur mycket dyrare blir det att köpa in gas mot att producera den själv?
- Det finns en merkostnad, men hur mycket är inte klarlagt.

Vad kommer det att kosta att bygga upp anläggningen igen?
- Det är lite för tidigt att uttala sig om, vi måste vänta på utredningen.

Elsa Gellermark
elsa.gellermark@sr.se