Kommuner kan dras inför rätta

Flera kommuner i Uppsala län kan komma att dras inför domstol. Länsstyrelsen i Uppsala samlar ihop ungefär 150 ärenden som rör länets kommuner, de flesta handlar om att kommuner till exempel inte ordnar boende åt äldre tillräckligt snabbt.

I flera år har länsstyrelsen kritiserat bland annat Uppsala kommun för att gamla tvingas köa länge för en plats på äldreboende.

Tidigare har länsstyrelsen inte kunnat göra så mycket mer än att framföra sina klagomål, men nu gäller en ny lag som ger länsstyrelsen - som är tillsynsmyndighet - större möjligheter att åstadkomma förändringar. Kommuner som inte ordnar plats på äldreboende kan tvingas betala en avgift.

Anders Forslund på länsstyrelsen i Uppsala säger till Uppsala Nya Tidning att lagen kommer att förbättra situationen på lång sikt. Kommuner som inte ordnar plats på äldreboende kan tvingas betala en avgift.