Miljoner i stipendier till Uppsala

Det statliga Internationella Programkontoret bidrar med totalt 2,3 miljoner kronor till stipendier vid Uppsala universitet och Lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Pengarna ska fördelas på 82 olika stipendier till studenter som i år vill genomföra så kallade fältstudier i något utvecklingsland, för att sedan skriva en C- eller D-uppsats.