Litet intresse för biogasbränsle

Naturvårdsverket delar ut 46 miljoner kronor i bidrag till ett fyrtiotal tankställen för biogas, men trots att det finns ytterligare 145 miljoner att fördela för det närmaste året har ännu har inga ansökningar lämnats in från Uppsala län.

Här finns sedan tidigare bara ett tankställe för biogas.  Naturvårdsverket vill att antalet tankställen för biogas ökar, då det är ett förnybart drivmedel och därmed ett klimatvänligt alternativ till bensin och diesel.