Granat hittades i kyrka

Ett fynd under Nathanaelskyrkans sakristia fick igår församlingens personal att larma polisen. Det var under en genomgång av kyrkan i Tierp som man hittade en 30 centimeter lång artillerigranat på en hylla längst in i pannrummet.

I morse var personal från Marma skjutfält där och kunde då konstatera att fyndet var ofarligt. Det handlar troligen om en övningsgranat som fyllts med betong. Vaktmästaren Ingemar Fält, säger att ingen i Nathanaelskyrkan känt till hur granaten hamnat där.