Gräsöbo ersätts av Vägverket

En fastighetsägare på Gräsö har fått drygt 40 000 kronor av Vägverket för skador som kom efter ett vägbygge.

Det var efter att Vägverket renoverat en vägsträcka som en dagvattenledning drogs om, vilket gjorde att det ofta uppstod översvämningar vid huset. Men den händige Gräsöbon ordnade felen på egen hand och får nu ersättning för sina utlägg.